top of page
meerwijk01
meerwijk02
meerwijk03
meerwijk04
meerwijk05
meerwijk10
meerwijk06
meerwijk07
meerwijk08
meerwijk09

top down house

28 woningen, 1 straat

“Begin bij het interieur en doe een architectonische uitspraak over het wonen van vandaag” - zo luidde de opdracht aan vijf architecten- en ontwerpersbureaus. Een opmerkelijke vraagstelling in een tijdperk waarin de nadruk in het woningontwerp op de buitenkant ligt. Vervolgens ontstaan verrassende woninginterieurs, veelzijdig bruikbaar en met een avontuurlijke routing. De gevel wordt een vertaling van het interieur.
Bij het samenstellen en herhalen van de ontwerpen tot een straat wordt de individuele expressie niet als karikatuur, maar als collectieve straatwand vormgegeven.
De architect als regisseur en inspirator van de huidige wooncultuur - dat is het credo van dit project.


Ons bureau ontwierp één van de vijf woningtypes: het ‘Top Down House’. In plaats van het aanwijzen van de 4e verdieping als een mogelijke uitbreiding in de toekomst, is in dit ontwerp gekozen om in ieder geval de toegestane hoogte van 4 lagen per definitie te benutten: ter verstedelijking van het straatprofiel conform de stedenbouwkundige visie, maar ook om binnen deze ruime envelop een grote diversiteit aan inrichtingen mogelijk te maken. Het is een strategie van inbreiden in plaats van uitbreiden. Hierdoor is op termijn geen dure ingreep nodig om de potentie van de woning optimaal te benutten, en de woning is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld woon/werk combinaties of als een drie-generatiewoning. Duurzaamheid in de tijd.

Om de rust in de collectief ontworpen straatgevel te behouden is de gevel van het Top Down house bewust eenvoudig en de perceelgrens ongeprononceerd. De enige verbijzondering in de gevels zijn de tegelkaders van de ramen. Dichterbij gekomen valt het op dat de Delftsblauwe tegels -  een knipoog naar de multiculturele context van Meerwijk - per woning een andere serie van ouderwetse afbeeldingen bevatten: straatspelen, beroepen, muziekinstrumenten etc.: een extra teken van individualiteit in een seriematig woningbouwproject.

INFO

locatie: Haarlem

programma: woningen

oppervlakte: 4500 m2

status: opgeleverd 2009

opdrachtgever: Ymere

ontwerpteam: Micha de Haas

in samenwerking met: Cees Nagelkerke (supervisor), Angie Abbink, Elsbeth Falk, Paulien Bremmer, Marjan van Herpen, Ira Koers, Pepijn Nolet

fotografie: Michael van Oosten, IC4U

bottom of page