top of page
thetree08
thetree01
thetree09
thetree
thetree06
thetree05
thetree02
thetree04

The tree

sociaal maatschappelijke opvang

The Tree is een nieuwe maatschappelijk opvang in Hoofddorp voor dakloze gezinnen en vervult de groeiende behoefte aan gerichte opvang. Gezinnen die dakloos zijn geworden kunnen hier een paar weken tot 9 maanden in een beschermde en ondersteunende omgeving terecht. Een groot deel van de nieuwe huurders betreft alleenstaande moeders met jonge kinderen die voorheen op containerwoningen aangewezen waren. The Tree is een compact, efficiënt en duurzaam gebouw van 30 flexibele wooneenheden en 400m2 sociale voorzieningen met veel aandacht voor de behoefte aan privacy, veiligheid, ontmoeting, zelfredzaamheid en sociale (re)integratie. The Tree richt zich op de 150 jaar oude rode beuk die in de ommuurde tuin staat als getuige van het verleden en beschermer voor de toekomst.

 

INFO

locatie: Hoofddorp

programma: wooneenheden, ontmoetingsruimte, kantoren

oppervlakte: 1700 m2

status: opgeleverd 2013

opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer, woningcorporatie Ymere

ontwerpteam: Micha de Haas, Angie Abbink

fotografie: Hans Peter Follmi, IC4U

bottom of page