top of page
huib01
huib04
huib02
huib03
huib05
huib07
huib08
huib06

huib

huis van de buurt

HuiB, het Huis voor de Buurt, wordt letterlijk en figuurlijk een baken voor de bewoners van de oostelijke eilanden op Wittenburg, Amsterdam. Een binnenstedelijk haveneiland waar vergaande stadsvernieuwing uit de jaren ’80 ongenadig aanwezig is en de roerige tijden uit het havenverleden nog diep in de buurt geworteld zijn. Aan een plein van grootstedelijk formaat worden sportvoorzieningen, onderwijsactiviteiten, kinderopvang, maatschappelijke voorzieningen, kantoren, parkeergarage en woningen gecombineerd. Dit is een complex programma met een belangrijke maatschappelijke betekenis, de nieuwe ontmoetingsplek tegenover de oude Oosterkerk. Met HuiB krijgt de buurt een stoer, kloek en eigenwijs gebouw, een bouwwerk met grootstedelijke allures maar met twee benen stevig op het eiland verankerd, een gebouw met een ziel, een alzijdig en dienstbaar wezen dat uitnodigt om bij hem thuis te komen.
Om onderlinge ontmoeting en kruisbestuiving van de verschillende gebruikersgroepen zoveel mogelijk te stimuleren zijn de openbare functies van het Huis van de Buurt zo open mogelijk vormgegeven, en zijn ook de functies afzonderlijk zo open en flexibel mogelijk ingericht. De openbare ruimte wordt via 4 ingangen het gebouw ingeleid en heeft zijn epicentrum bij de centrale informatiebalie. De publieke functies die aan deze routing grenzen hebben zowel interne toegangen als externe vanaf het plein. Bovendien is het de bedoeling dat iedere functie een stukje buitenruimte zal ‘veroveren’ en zo ook de publieke ruimte zal activeren.

 

INFO

locatie: Amsterdam

programma: woningen, wijkcentrum, sport- en onderwijsvoorzieningen, kantoren

oppervlakte: 4000 m2

status: voorlopig ontwerp 2009

opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

ontwerpteam: Micha de Haas, Angie Abbink, Arjan Dubois

bottom of page