top of page
eenhoorn1
eenhoorn2
eenhoorn3
eenhoorn4
eenhoorn5
eenhoorn6
eenhoorn7
eenhoorn8
eenhoorn9
eenhoorn10
eenhoorn11
eenhoorn12
eenhoorn13

eenhoorn

eenhoorngebied

Binnen het stadsdeel Amsterdam Oost- Watergraafsmeer is het Eenhoorngebied momenteel een vergeten stukje stad waarin een veelheid aan verschillen in schaal en functie het gebied verrommelen. Verschillende partijen (commerciële ontwikkelaars, woningbouwverenigingen, politie, stadsdeel) bezitten verschillende grondposities in het gebied en het huidige bestemmingsplan bood weinig zicht op kwaliteit. In samenwerking is door ons bureau, KCAP en het stadsdeel een stedenbouwkundig plan voor het gehele Eenhoorngebied gemaakt. Dit plan laat zien dat er met eenvoudige ingrepen meer samenhang en kwaliteit in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd. Het werd daarom ook door alle betrokken partijen breed gedragen en vormt de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Het planvoorstel behelst een intensieve bebouwing langs de randen, bij de uitvalswegen van Amsterdam, en een strakke doch groene woonomgeving in het binnengebied. Basis van deze woonomgeving is een grid van straten en groene zones met daartussen compacte bouwblokken, met bebouwd parkeren en een 2e maaiveld. Zoveel mogelijk voordeuren liggen direct aan de (semi)openbare ruimte, en de groene zones worden gebruikt voor regenwateropvang en urban agriculture. Als vervolg op dit plan is er een ruimtelijke en typologische studie verricht naar de invulling van 4 blokken met woningen in de koop- en sociale huursector, bestemd voor (grote) gezinnen, stedelijke doorstromers en ouderen.

INFO

locatie: Amsterdam

programma: wonen, retail, parkeren, openbare ruimte

oppervlakte: ca. 75000 m2 BVO

status: stedenbouwkundig plan 2008, haalbaarheidsstudie 2011

opdrachtgever: Ymere

ontwerpteam: Micha de Haas

in samenwerking met: KCAP, DRO, Stadsdeel Amsterdam Oost

bottom of page