top of page
zaancorridor1
zaancorridor2
zaancorridor3
zaancorridor4
zaancorridor5

stroomsturing

zaancorridor

Een van de belangrijkste voordelen van deze ‘Resarch by Design’ studie naar Transit Oriented Development op 5 stationslocaties langs de Zaancorridor is dat het de betrokken ontwerpers en beleidsmakers dwingt om over plangrenzen heen te kijken, zowel qua ruimte als qua tijd. Vanuit dit integrale perspectief is het evident dat de Zaancorridor gebaat is bij een versterking van de specifieke identiteit en potentie van de verschillende kernen en niet bij het gelijkmatig ‘uitsmeren’ van een gelijkvormig programma over het hele gebied. Het langetermijnbelang van de regio prevaleert boven de kortetermijnbelangen van de verschillende gemeentes. Zo zou bijvoorbeeld in Castricum ingezet moeten worden op natuur en landschap en bij Koog Zaandijk op toerisme, terwijl benodigde forse woonprogramma’s elders beter gerealiseerd kunnen worden: op strategische locaties binnen de ‘rode’ contouren. Zo’n locatie is Kogerveld. Hier kan en mag gebouwd worden, zodat het elders niet hoeft. Hiermee benutten we een grote economische potentie van de goed ontsloten, maar nog slecht gebruikte ruimte rond station Kogerveld. Bovendien is het een kans om dit stuk Zaanstad te verbeteren op ruimtelijk, sociaal en ecologisch gebied.
We stellen een roadmap voor de komende 50 jaar voor met drie speerpunten ter ontwikkeling van het plangebied rondom station Kogerveld. Allereerst het waarborgen van ruimtelijke en ecologische kwaliteiten in het gebied: inzetten op de aanwezige groen- en waterstructuur en faciliteren van circulaire en duurzame (her)ontwikkeling. Daarnaast het optimaliseren van het economisch rendement van het gebied als strategisch gelegen woon- en werkomgeving. En tot slot het ontwikkelen (in de tijd) van de stationsomgeving als schakel tussen een lokale en regionale infrastructuur, met faciliteiten en ruimtereserveringen voor meer dan uitsluitend passagiers.

INFO

locatie: omgeving station Kogerveld

programma: stedelijke ontwikkeling

oppervlakte:

status: ruimtelijk strategisch onderzoek 2014

opdrachtgever: BNA Onderzoek, NS, gemeente Zaanstad, TU Delft

ontwerpteam: Micha de Haas, Arjan Dubois

in samenwerking met: Delva Landscape architects, Bespoke stedelijke ontwikkeling, Goudappel Coffeng

bottom of page