top of page
kanaalzone1
kanaalzone2
kanaalzone3
kanaalzone4
kanaalzone5
kanaalzone6
kanaalzone7
kanaalzone8
kanaalzone9

kanaalzone apeldoorn

kanaalzone apeldoorn

De gehele Kanaalzone in Apeldoorn is een project met een omvang en ambitie die uniek is. Het is een grote binnenstedelijke transformatie met de ambitie om nieuwe leefmilieus aan Apeldoorn toe te voegen. De unieke kwaliteiten langs het kanaal geven aanleiding tot nieuwe hoogwaardige omgevingen middenin bestaand stedelijk gebied. Dit vraagt om duurzame (blijvende) kwaliteiten met als kernwoorden: leefbaarheid, veiligheid en dynamiek. Menging van wonen en werken kan een belangrijke rol spelen in de realisering van deze ambities.     

In opdracht van de Gemeente Apeldoorn heeft ons bureau in samenwerking met ADP architecten gewerkt aan een masterplan voor Kanaalzone NoordOost.

Essentieel hierin was het inspelen op een geleidelijke transformatie met aandacht en participatie van de aanwezige bedrijven en grondeigenaren. Het aan- en bijsturen van de ruimtelijke ontwikkeling vindt continu plaats gedurende het proces, waarbij marktontwikkelingen en nieuwe inzichten meegenomen kunnen worden. Er is een ruimtelijke en programmatische ambitie geformuleerd, en instrumenten bedacht om het te bereiken, maar geen vast eindbeeld.

In ons plan wordt dit huidige industriegebied getransformeerd naar een spannend gemengd milieu waar mogelijke antwoorden worden geboden op de veranderende behoeftes van inwoners, ondernemers en andere gebruikers. Een spannende, dynamisch proces, of anders gezegd: een echte duurzame stad!

INFO

locatie: Apeldoorn

programma: wonen/werken

oppervlakte: ca 175000m2 BVO

status: masterplan 2007

opdrachtgever: gemeente Apeldoorn

ontwerpteam: Micha de Haas

in samenwerking met: ADP architecten

bottom of page