top of page
veemarkt03
veemarkt07
veemarkt06
veemarkt05
veemarkt04
veemarkt02

handjeklap

annexwoningen

Een ingenieuze woningtypologie die gebruikmaakt van de grote diepte van het bouwblok en een scherpe analyse van de huidige woonbehoeftes. Een stadsblok en een hofje in één – voor woningen die blijvend passen!
Wonen in de stad is populair en de stedelijke huishoudens kenmerken zich door een grote diversiteit in samenstelling en leefwijzen. Bewoners zijn gehecht aan hun individuele belevingswereld maar willen in toenemende mate deel uitmaken van een duurzame gemeenschap. De groeiende belangstelling voor buurtactiviteiten, de opkomst van de deeleconomie, flexibele werkwijzen en een groene levensstijl zijn daar onmiskenbare uitingen van. Tevens zijn er steeds meer mensen die langdurig zorgen voor een ernstig zieke of hulpbehoevende ouder, partner, familielid, vriend of kind.
Op de Utechtse Veemarkt zagen we kans om een unieke duurzame woonvorm te introduceren: de Annex-woning: een woning met twee voorkanten en twee entrees. Eén aan de straat en de andere aan een collectief en groen binnenterrein. Zo kan iedere woning twee verwante zelfstandige functies bevatten: met mooie kansen voor bijvoorbeeld mantelzorg, werken aan huis, kamerverhuur, samengestelde gezinnen of LAT-relaties. De grens en mate van interactie tussen de twee functies is makkelijk en naar wens van de gebruikers aan te passen.
Deze typologie schept de basis voor een woonomgeving waarbij individualiteit en collectiviteit hand in hand gaan. Een eigen huis dat in medeopdrachtgeverschap tot stand komt en een prachtige, veilige, collectieve ‘buitenkamer’ waar de andere hoofdingang aan ligt. De architectuur weerspiegelt dat: individuele vormgeving binnen een samenhangend geheel.
Het plan scoort hierdoor niet alleen hoog op de gangbare ‘ecologische’ duurzaamheidskwesties maar ook  op sociale duurzaamheid en economische duurzaamheid!

 

INFO

locatie: Utrecht

programma: woningen, stallingsgarage, binnentuin

oppervlakte: 11500 m2

status: inzending selectie 2015

opdrachtgever: gemeente Utrecht

ontwerpteam: Micha de Haas, Arjan Dubois

in samenwerking met: Linq projecten, le Clerq planontwikkeling, Nikkels bouwbedrijf, mxt landschappen, Martijn Sandbergh

bottom of page